Kas yra protistai?

     Ir kaip tai yra susiję su protu? Gruodžio mėnesį vykusioje biologijos pamokoje septintokai karu su mokytoja ieškojo atsakymo bei aiškinosi kaip atlikti projektinį darbą.

     Protistai (Protista) – eukariotų karalystė, nepriskiriamų gyvūnams, augalams ar grybams. Tai daugiau sistematinė nei natūrali grupė. Daugelis protistų yra vienaląsčiai organizmai, tačiau protistams priskiriami ir daugialąsčiai organizmai, neturintys diferencijuotų audinių. Kolonijinių protistų pavyzdžiu gali būti maurakulis, sudarantis sferines kolonijas, kurių viduje susidaro dukterinės kolonijos. Viduje susidariusios kolonijos išeina į aplinką motininei kolonijai nusenus ir suplyšus (informacijos šaltinis https://lt.wikipedia.org/wiki/Protistai ). Plačiau skaitykite Miglės, Danieliaus, Domo, Gintaro ir Karolio atliktuose projektuose.

     Pamokos metu mokiniai ne tik studijavo bei rinko medžiagą iš įvairių šaltinių, bet ir naudodami PowerPoint programą atliko informacijos rinkimo ir sisteminimo projektinius darbus.

7 klase 2021

     Mokytis biologijos yra įdomiau patiems ieškant informacijos, teigė septintokai po pamokos refleksijos. O prie ko čia protas? Žodyje protistai, nubraukiame pirmą raidę „i“ ir atkeliame „a“, kitas išbraukiame ir gauname protas, ar jie protingi, šiandien galima atsakyti „ne“, bet filosofiškai perkeltine prasme galimai „taip“!

Silva Morkūnienė,
Sidabravo gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė