Penktokai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojamoje nuotolinėje – patyriminėje  pamokoje „Garsas“.

     Pamoka vyko iš Dirbtuvių PATS SAU. Mokiniai sužinojo kaip susidaro garso bangos, aukštas ir žemas garsas, kuo garsas nesklinda. Penktokai patys konstravo birbynę. Birbynės suskambo įvairiausiais garsais. Pačių pasigamintų  muzikinių instrumentų garsai – skambiausi ir gražiausi.

GARSAS

     Pamoka vyko pagal Kokybės krepšelio numatytas veiklas (patyriminio ugdymo metodo taikymas gamta ir žmogus pamokose, mokytoja Rūta Tamošiūnienė)