Įpusėjus nuotoliniam mokymui, gegužės pradžioje, penktos klasės mokiniai kartu su klasės auklėtoja pradėjo dalyvauti projekte „Bendradarbiaujančios klasės“.

     Šis projektas yra skirtas visoms Lietuvos mokykloms. Tačiau Sidabravo gimnazijos penktokai draugų toli neieškojo – pradėjo bendradarbiauti su Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos penktos „c“ klasės bendruomene.

200520 penkt proj 1j7

     Gegužės dvidešimtą dieną vyko pirmasis virtualus „Zoom“ platformoje susitikimas – integruota pamoka, klasės valandėlė.

200520 penkt proj 2j7

    Jos metu abiejų mokyklų mokiniai pasakojimais ir skaidrėmis pristatė savo pomėgius, veiklas.

200520 penkt proj 06200520 penkt proj 8

200520 penkt proj 9200520 penkt proj 10

     Įdomiausia pažinties dalis – žaidimas smagiu internetiniu įrankiu „Kahoot“ ir išmaniaisiais telefonais. Abiejų mokyklų net 33 penktokai dalyvavo virtualioje viktorinoje, kurioje buvo pateikti klausimai iš įvairių mokomųjų dalykų ir keletas atsakymų, iš kurių tik vienas buvo teisingas. Laimėjo draugystė.

200520 penkt proj 11j7

     Refleksijos metu vaikai džiaugėsi pozityvia susitikimo veikla ir pageidavo tolesnio bendradarbiavimo, bendrų renginių, projektų.


Jaunojo žurnalisto būrelio vadovė Ina Balinskienė