VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO SIDABRAVO GIMNAZIJOJE APRAŠAS

SIDABRAVO GIMNAZIJOS KONSULTAVIMO SUDARANT MOKINIO NDIVIDUALŲ VIDURINIO UGDYMO PLANĄ TVARKA

SIDABRAVO GMNAZIJOS DALYKO, DALYKO KURSO, DALYKO MODULIO, KALBOS MOKĖJIMO LYGIO KEITIMO TVARKA

Anotacijos   


Naudingos nuorodos

Nacionalinis egzaminų centras   AIKOS informacinė sistema

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

Asmenybės pažinimo testaiAsmenybės pažinimo testai


Mokymo(-si) ištekliai internete

AUTOCAD     Mokomoji dailės programa ARS     Mokymosi objektai gimnazijoms     Skaitmeninės mokymo priemonės 9–12 kl.     Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Anglų kalbai:     Profesionalus anglų-lietuvių, lietuvių-anglų žodynas     Longman Dictionaries online    TeachYa!

 KU Anglų kalbos centras     busyteacher    agendaweb   nec.lt/613/  (mp3)       nec.lt/385/   

Prancūzų kalbai: tv5monde     lepointdufle     polarfle  

Prancūzų Lietuvių žodynas     Prancūzų-lietuvių žodynas (dict.com)dict.com)      zodynas.ltzodynas.lt     zodynas2.lt    Internete Prancūzų Lietuvių Vertėjas

LanguageGuide.org • French        GABFLE          Français IES Santa Bárbara      PUP      nec.lt/588/     nec.lt/654/

Fizikai:   Virtuali laboratorija   www.studystack.com/flashcard-

Lietuvių kalbai:   Lietuvių klasikinės literatūros antologija    Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 11-12 klasėms „Ugdymo sodas“    E-Chrestomatija_11-12_kl

Gimtosios kalbos pagrindai    Lietuvių kalbos kultūra - skaitmeninė mokymo priemonė 9-12 klasėms     Egzaminatorius

Skaitmeninė mokymo priemonė skirta papildomam darbui 9–12 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, ir savarankiškam darbui.

Biologijai:   Žmogaus biologija  

Chemijai: Avogadro  

Matematikai:   Skaitmeninė mokymo priemonė matematikai