Ankstyvą gegužės 3 rytą vyresnių klasių gimnazistai ir lietuvių kalbos mokytojos pajudėjo Anykščių link.

     Dalyvavome edukacinėje programoje „Po klėtelės stogu“, kur lankome A. Baranausko klėtelę, vyko pokalbis su mokiniais apie jos, kurioje 1858–1859 m. buvo sukurta poema „Anykščių šilelis“ ypatingumą, apie daiktus ir jų istorijas. Pokalbį tęsiame A. Baranausko giminaičio, išsaugojusio A. Baranausko klėtelę ir įkūrusio joje pirmąjį Lietuvoje memorialinį muziejų, – rašytojo Antano Vienuolio muziejuje. Kalbėjome apie A. Baranausko asmenybės įvairiapusiškumą, akcentuojant poeto, muziko, matematiko, kalbininko, Švento Rašto vertėjo talentus. Edukacinėje programoje ,,Gerumo pamokos“ susipažinome su J. Biliūno kūryba, asmenybe, mažojo Joniuko svajonėmis, senuoju lietuvių etiketu, skambiais lietuviškais žodžiais ir posakiais. Per edukacinius užsiėmimus buvo atliekamos užduotys, klausomasi garso įrašų, demonstruojamos skaidrės. Išvykos pabaigoje aplankėme J. Biliūno kapą Liūdiškių piliakalnyje. Gimnazistai įgijo daugiau istorinių, literatūrinių to laikmečio žinių, praktinių, bendravimo, kultūringo elgesio įgūdžių.